JDJ 2022

Josefodolské divadelní jaro
2022

6. až 8. května 2022

Přehlídka je určena pro soubory se sídlem v obcích do 5 tisíc obyvatel. Podrobnější informace a přihlášky budou včas zveřejněny.