JDJ 2023

Josefodolské divadelní jaro
2023

5. až 7. května 2023

Propozice KDP 2023
Propozice JDJ 2023
Kukátko 2023 – úvod
Kukátko 2023 – závěr
Výsledky JDJ 2023
Závěrečná zpráva poroty
Jídelníček
Přihláška pro soubory – uzávěrka přihlášek byla 15. 3. 2023
Přihláška pro seminaristy – již se nelze přihlašovat
Objednávka ubytování a stravování pro soubory – již nelze objednávat
Porota: Petra Richter Kohutová, Miroslav Král, Karel Vlček