Desná

30. 9. 2023 – Pygmalion (Kino Alfa)
5. 11. 2022 – Tajemný hrad v Karpatech (Kino Alfa)
26. 6. 2021 – Tvrdohlavá žena (Kino Alfa)
2. 2. 2019 – Otcové se rodí ve skříních (Kino Alfa)
16. 11. 2017 – Don Andronico (Kino Alfa)
24. 9. 2016 – Paní Piperová zasahuje (Kino Alfa)
9. 4. 2016 – Návštěva staré dámy
15. 11. 2014 – Dobrý konec všechno spraví (Kino Alfa)
6. 9. 2014 – Vajíčko (Kino Alfa, filmová verze)
25. 1. 2014 – Vajíčko
30. 3. 2013 – Zdravý nemocný
25. 2. 2012 – Amant
26. 2. 2011 – Houpačka