Rok 2017

Činnost divadelního spolku v roce 2017 byla opravdu pestrá. Diváci se začínají častěji zajímat o divadelní představení v našem divadle. Zájem je i o naše hosty, pravidelně připravujeme představení během zimních prázdnin v únoru a březnu, v roce 2017 zaujala úspěšná komedie Divadla bez debat z Prahy Sluha dvou pánů, nebo Commedie ála carte Divadelního klubu Jirásek z České Lípy.
Soubory zveme i o letních prázdninách – letní prázdniny tak zpestřil soubor z Desné – Mladá haluz s úspěšnou komedií Úžasná svatba a hudební pohádkou Ať žijí duchové, DS Hamlet ze Železného Brodu pak přijel s konverzační hrou, sestavenou z pamětí Adiny Mandlové a Lídy Baarové, Spolu.
Každoročně josefodolský spolek připravuje premiéru nové inscenace – tentokrát jsme premiéru zařadili na konec září. Úprava Shakespearovy tragédie a její technické provedení zasluhovalo více času. Úpravu tragédie otec a syn Stuchlíkovi zasadili do období italské mafie a tak vzniklo dílo nazvané Don Andronico.
Také na podzim jsme pozvali naše spřátelené spolky s jejich zajímavými inscenacemi. DS Máj z Prahy přijel potěšit děti Perníkovou chaloupkou a večer pro dospělé diváky přivezl hru Její Patorkyňa. Známý ochotnický spolek Rádobydivadlo Klapý přijel s inscenací U Kočičí bažiny.
Velkým soustem josefodolského spolku je příprava a organizace Josefodolského divadelního jara – postupové přehlídky venkovských ochotnických souborů na Národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Ve dnech 5. 5. – 7. 5. 2017 proběhl 27. ročník této přehlídky a zúčastnilo se 8 ochotnických spolků.
Samotná příprava divadelní přehlídky zabírá všem členům spolku řadu hodin práce ve volném čase. Komunikace se zájemci o účast, oslovování sponzorů, vypracování grantů na akci, příprava programu a tisk plakátů, revize technického zázemí divadla, důkladný úklid divadelních prostor, různé drobné i větší opravy, zajištění ubytování a stravování pro účastníky, nákupy potravin a nápojů do divadla a další úkoly pro všechny organizátory.
Členové spolku neorganizují přehlídku poprvé, ale od prvního ročníku doba pokročila, víc se komunikuje elektronicky, popř. mobilními telefony, a tak se mnohdy zdá, že je vše jednodušší. Ovšem není tomu tak vždy, pokaždé se najde nějaká záležitost, kterou je nutné probírat déle a podrobněji.
Josefodolští ochotníci jezdí na tzv. „štace“. V roce 2017 jsme měli na repertoáru dvě inscenace – detektivní komedii anglického dramatika Jacka Popplewella Paní Piperová zasahuje a úpravu Shakespearovy tragédie Don Andronico. S oběma inscenacemi jsme během roku absolvovali celkem čtrnáct představení a výjezdů, pro herce byla jistou zajímavou odměnou štace detektivky Paní Piperová zasahuje v Činoherním klubu v Praze.
V závěru kalendářního roku připravujeme společně s kulturní komisí Obce Josefův Důl program pro návštěvníky hor. Velkou návštěvnost má každý rok varhanní koncert v josefodolském kostele Proměnění Páně, kdy vystupují žáci a kolegové pana profesora Václava Bernáška, v divadle pak hostoval ochotnický spolek z Bozkova s velmi úspěšnou a hojně navštěvovanou hudební komedií Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách. Úplný závěr divadelní sezony zakončil místní spolek dvěma inscenacemi.
Divadlo v Josefově Dole navštívilo v roce 2017 celkem 1 927 diváků.
Josefodolský divadelní spolek celý rok nabízí řadu divadelních představení, sám je pořadatelem postupové přehlídky Josefodolské divadelní jaro, spolupracuje s Obcí Josefův Důl a její kulturní komisí, celou svojí činností tak zabezpečuje kulturní dění v obci v údolí řeky Kamenice. Všichni členové a řada ochotných spolupracovníků zasluhují pochvalu a dík. Děkujeme touto cestou i všem, kteří spolek podporují finančně nebo věcnými dary a rovněž všem médiím, které pomáhají při propagaci našich akcí.

Odehraná představení
Repertoár spolku
14. 1. – Paní Piperová zasahuje – Lučany nad Nisou
11. 2. – Paní Piperová zasahuje – Jiřetín pod Bukovou
4. 3. – Paní Piperová zasahuje – Lomnice nad Popelkou
16. 3. – Paní Piperová zasahuje – Neratovice
18. 3. – Paní Piperová zasahuje – Rokytnice nad Jizerou
23. 3. – Paní Piperová zasahuje – Tanvald
5. 5. – Paní Piperová zasahuje – Josefův Důl
27. 6. – Paní Piperová zasahuje – Vratislavice nad Nisou
26. 8. – Paní Piperová zasahuje – Josefův Důl
29. 9. – Don Andronico – Josefův Důl
28. 10. – Don Andronico – Josefův Důl
29. 10. – Paní Piperová zasahuje – Praha – Činoherní klub
16. 11. – Don Andronico – Desná
29. 12. – Paní Piperová zasahuje – Josefův Důl
30. 12. – Don Andronico – Josefův Důl

Hostující soubory
4. 2. – Žena v trysku století – Lučanský spolek divadelní
17. 2. – Muž sedmi sester – DS J. K Tyl Lomnice n. P.
25. 2. – Sluha dvou pánů – Divadlo bez debat
25. 3. – Commedia àla carte – DK Jirásek Česká Lípa
8. 4. – Královny – DS Vojan Hrádek n. N.
5. 5. – Vázání Kytice – Miletínská pivovarská zahrádka
6. 5. – Dědictví, aneb všichni moji pozůstalí – DS TJ Sokol Roprachtice
6. 5. – Jak to bylo s Nepilvodou – DS Havlíček Zákupy
6. 5. – Nejkrásnější válka – Divadlo Skaláček Tisá
6. 5. – Cesty hledání – DS J. J. Kolár Poniklá
7. 5. – Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách – DS Sokol Bozkov
7. 5. – Úžasná svatba – DS Vojan Desná – Mladá haluz
5. 7. – Úžasná svatba – DS Vojan Desná – Mladá haluz
22. 7. – Spolu – Studio Hamlet Železný Brod
10. 8. – Ať žijí duchové – DS Vojan Desná – Mladá haluz
28. 9. – koncert – Zlatý holky
7. 10. – Perníková chaloupka – Divadlo Máj Praha
7. 10. – Její pastorkyňa – Divadlo Máj Praha
17. 11. – U Kočičí bažiny – Rádobydivadlo Klapý
27. 12. – Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách – DS Sokol Bozkov