Rok 2018

Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl má za sebou opět další divadelní sezonu, která začala již v lednu, kdy jsme hostili DS Jirásek z České Lípy s autorskou hrou Františka Zborníka Legenda o lesích a lidech. Tím jsme odstartovali nabídku ochotnických představení především pro návštěvníky hor. Během zimních prázdnin se vystřídali na josefodolských divadelních prknech soubory z Lučan nad Nisou s komedií Rozmarný duch a Divadlo bez debat z Prahy s komedií Návštěvníci pana Swana. Divadlo V Roztocké z Jilemnice nabídlo komedii W. Shakespeara Sen noci svatojánské, z Děčína přijel DS K. Čapek s komedií Vražda sexem. Také náš spolek nezahálel a během zimy a jara absolvoval pět představení Dona Andronika v Jiřetíně pod Bukovou, Poniklé, Velkých Hamrech, Lounech a ve Smržovce.
Nejnáročnější akcí bylo bezesporu organizování 28. ročníku Josefodolského divadelního jara. Zvládnout pořadatelsky za jediný víkend průběh divadelní přehlídky, kdy je na programu 11 představení, nepočítaně účastníků z řad soutěžních souborů, seminaristů, hostů, při tom zajistit hladké fungování rozborových seminářů, poskytnout klidné a komfortní zázemí pro práci poroty, zajistit stravování a ubytování pro všechny zájemce, bezchybné fungování techniky, věnovat se hostům, účinkujícím, ale i divákům a mnoho a mnoho dalších drobných úkolů v průběhu celé akce, je pro členy spolku náročné časově, ale mnohdy fyzicky i psychicky.
Na Národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou odborná porota nominovala hudební komedii Bedřich Smetana: The Greatest Hits divadelního spolku Krakonoš z Vysokého nad Jizerou a doporučila na stejnou přehlídku komedii Můj strýček, Jeho excelence divadelního spolku Scéna z Libochovic. Divácky zaujala i Princezna T. spolku Havlíček ze Zákup a Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho ochotníků z Poniklé.
Velký dík patří všem členům i nečlenům spolku za obětavou práci při přípravě, v průběhu, ale i po skončení přehlídky. Velmi děkujeme paní Heleně Verhoefové, která instalovala pro přehlídku jako doprovodnou akci výstavu o Janu Amosu Komenském. Paní Verhoefová je členkou správní rady Muzea J. A. Komenského v Nizozemském Naardenu a přivezla spoustu zajímavých materiálů písemných i obrazových. Navíc se do samotné výstavy zapojili i žáci josefodolské základní školy svými příspěvky písemnými i výtvarnými. Tradičně nabízeli své výrobky obyvatelé chráněných dílen Domova Maxov z Horního Maxova.
Herci našeho spolku zároveň připravovali pro diváky další novou hru. Premiéra se odehrála na začátku letních prázdnin. Tentokrát jsme nastudovali komedii italských autorů Giulia Scarnicciho a Renza Tarabusiho Otcové se rodí ve skříních, se kterou jsme do konce kalendářního roku absolvovali dalších pět představení v divadle v Josefově Dole a okolních scénách.
Zúčastnili jsme se dvou postupových divadelních přehlídek Lounské divadlení a Josefodolské divadelní jaro. Na podzim jsme hájili barvy Josefova Dolu na dni spolků Libereckého kraje v Příchovicích. V podzimním období jsme nabídli našim divákům jednoaktovky Ať žijí nebožtíci, se kterou se představili ochotníci z Krupky, DS J. K. Tyl z Lomnice nad Popelkou přijel s inscenací Narozen 28. října. Pro děti pak Divadlo Nahoď z Prahy zahrálo pohádku Dračí království. Závěrem roku jsme se derniérou rozloučili s mafiánskou inscenací Don Andronico.
Celkově divadlo v Josefově Dole v roce 2018 navštívilo 1 318 platících diváků.
V podzimním období nás zastihly i smutné události – do nebíčka odešel náš dlouholetý porotce a pedagog pan František Zborník, členka souboru paní Milena Chourová, dlouholetý spolupracovník, dramaturg a přítel, který nám věnoval několik divadelních textů a mnoho životních zkušeností, pan Jan Petránek a také dlouholetý člen spolku a herec Rudolf Musil. Moc na všechny vzpomínáme.
Život se nezastavil, a tak spolková činnost běží dál. Čekají nás v roce 2019 další divadelní představení, další hosté, další divadelní přehlídka i další premiéra. Děkujeme všem členům spolku, všem sponzorům a všem milým divákům. Bez nich by divadlo v Josefově Dole těžko mohlo vykazovat tak bohatou činnost.

Odehraná představení
Repertoár spolku
27. 1. – Don Andronico – Jiřetín pod Bukovou
17. 2. – Don Andronico – Poniklá
23. 2. – Don Andronico – Velké Hamry
10. 3. – Don Andronico – Louny
21. 4. – Don Andronico – Smržovka
12. 5. – Don Andronico – Josefův Důl
7. 7. – Otcové se rodí ve skříních – Josefův Důl
14. 7. – Don Andronico – Josefův Důl
11. 8. – Otcové se rodí ve skříních – Josefův Důl
27. 10. – Otcové se rodí ve skříních – Josefův Důl
17. 11. – Otcové se rodí ve skříních – Velké Hamry
22. 11. – Otcové se rodí ve skříních – Tanvald
28. 12. – Otcové se rodí ve skříních – Josefův Důl
29. 12. – Don Andronico – Josefův Důl

Hostující soubory
26. 1. – Legenda o lesích a lidech – DK Jirásek Česká Lípa
3. 2. – Rozmarný duch – Lučanský spolek divadelní
10. 2. – Nájemníci pana Swana – Divadlo bez debat
24. 2. – Sen noci svatojánské – Divadlo V Roztocké – Jilemnice
3. 3. – Vražda sexem – DS Karel Čapek Děčín
11. 5. – Dlouhý, Široký a Bystrozraký – DS TJ Sokol Roprachtice
11. 5. – Ryba ve čtyřech – Divadelní spolek DIPONA
11. 5. – Můj strýček, Jeho excelence – DS Scéna Libochovice
11. 5. – Rozmarný duch – Lučanský spolek divadelní
12. 5. – Princezna T. – DS Havlíček Zákupy
12. 5. – Jedenácté přikázání – DS Podhoran Jablonec n. J.
12. 5. – Slaměný klobouk – Činohra Skaláček Tisá
13. 5. – Bedřich Smetana: The Greatest Hits – Divadelní spolek Krakonoš
13. 5. – Duhový tanec – DS Korálka Dětenice
13. 5. – Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho – DS J. J. Kolár Poniklá
13. 10. – Ať žijí nebožtíci – Divadelní soubor Krupka
23. 11. – Narozen 28. října – DS J. K. Tyl Lomnice n. P.
3. 12. – Dračí království – Divadlo Nahoď