Rok 2021

Činnost spolku a dalších dobrovolných subjektů byla podřízená vládními omezeními, ostatně jako všude. Ochotníci se postupně scházeli v malých skupinkách – kontrola a úklid divadla, posléze pak výroba kulis do nové inscenace apod. A hlavně příprava na premiéru nové inscenace, kterou jsme již dvakrát byli nuceni přerušit.

První představení, které jsme v roce 2021 absolvovali, byla Tvrdohlavá žena J. K. Tyla, v úpravě Jaroslava Kodeše, 29. 5.ve Smržovce. Další štací byla rovněž Tvrdohlavá žena 26. 6. v kině Alfa v Desné. V sobotu 12.6. se na hřišti za obecním úřadem uskutečnilo zábavné odpoledne, kdy se oslavily „čarodějnice“ i den dětí. 10.7. proběhl tradiční závod veteránů „Okolo Elišky“. Nadále ochotníci pracovali na nové inscenaci, jejíž premiéra byla stanovena na pátek 16. 7. 2021 v rámci divadelní přehlídky.

31. ročník Josefodolského divadelního jara – odložený z května – se uskutečnil v termínu 16. 7. – 18. 7. Zúčastnilo se pět soutěžních souborů, DS ŽUMPA Nučice s inscenací Klub, DS J. K. Tyl Josefův Důl s komedií Tajemný hrad v Karpatech, DS Vojan Desná – Mladá haluz s komedií Natěrač, Hodkovické amatérské divadlo s pohádkou Čmelák Brundibár pátrá, radí, informuje aneb co se děje na louce, DS Vojan Libice s monodramatem Co vyprávěl Sepp Jörgen. Porota pracovala ve složení Petra Richter Kohutová, Petr Hruška, Miroslav Král, Karel Vlček a Jaromír Kejzlar. Sobotní program vyplnil seminář Kostýmní desatero Miroslava Krále a koncert středověké hudby Capella Rederna. Nominován na Národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou byl soubor ŽUMPA s inscenací Klub, doporučen pak DS Vojan Desná – Mladá haluz s komedií Natěrač.

Josefodolský spolek ještě v prázdninovém čase nabídl své prostory pěveckému souboru Paleček z Prahy, který v obci absolvoval týdenní soustředění. 24.8, Rodinné centrum Aura zorganizovalo dětmi vítaný zájezd do Mirákula, 21. 8. jsme pak reprízovali Tajemný hrad v Karpatech v divadle v Josefově Dole, 26. 8. se v plenéru hotelu Perla Jizery uskutečnil klavírní koncert světoznámého umělce Ivo Kahánka. 31. 8. divadelní spolek hostoval s Tajemným hradem v Karpatech na zámku v Kosmonosích.

19. 9. jsme odehráli představení Tvrdohlavá žena v Činoherním klubu v Praze. 23. 10. naši ochotníci s Tajemným hradem zabrousili na štaci do Vlastibořic u Sychrova, v rámci Divadelního podzimu. 30. 10. jsme opět Tajemný hrad nabídli josefodolskému publiku a 4. 11. jsme hráli Tajemný hrad, tentokrát v nedalekém Tanvaldu. V neděli 14. 11. jsme se s Tajemným hradem zúčastnili divadelní přehlídky v Neratovicích. 11.12. soubor hostoval s Tajemným hradem v Karpatech v nedalekém Jiřetíně pod Bukovou.

Závěr roku vždy patří kulturním a divadelním akcím a ne jen v divadle v Josefově Dole. Ve spolupráci s Obcí Josefův Důl se podílíme na adventních programech – adventní rozsvícení stromečku, tentokrát bez tradičního doprovodného programu, jen s vánočními koledami v místním rozhlase. Koncert souboru Harmonie v místním kostele se uskutečnil v pátek 17.12. Předvánoční posezení seniorů s přihlédnutím k epidemiologické situaci neuskutečnilo a přání do nového roku osobně popřáli starosta Obce Jiří Slanař a paní Gabriela Tahalová.

Představení Tvrdohlavé ženy a Tajemného hradu v Karpatech, koncert středověké adventní a vánoční hudby, v podání skupiny Capella Rederna, se uskutečnily v divadle ve dnech 27. 12. – 29. 12. A kulturně společenský život roku 2021 v Josefově Dole se uzavřel tradičním varhanním koncertem v josefodolském kostele.

Veškerá spolková, kulturní, sportovní činnost byla značně omezena, přesto náš spolek společně s kulturní komisí Obce Josefův Důl, hasiči, Rodinným centrem Aura a mnohými dobrovolníky, připravil na léto a podzim bohatý program. A pevně všichni věříme, že už bude vše jak má být, a napříště se budeme moci scházet bez obav.

Odehraná představení
Repertoár spolku
29. 5. – Tvrdohlavá žena – Smržovka
26. 6. – Tvrdohlavá žena – Desná
16. 7. – Tajemný hrad v Karpatech – Josefův Důl
21. 8. – Tajemný hrad v Karpatech – Josefův Důl
31. 8. – Tajemný hrad v Karpatech – Kosmonosy
19. 9. – Tvrdohlavá žena – Praha
23. 10. – Tajemný hrad v Karpatech – Vlastibořice
30. 10. – Tajemný hrad v Karpatech – Josefův Důl
4. 11. – Tajemný hrad v Karpatech – Tanvald
14. 11. – Tajemný hrad v Karpatech – Neratovice
11. 12. – Tajemný hrad v Karpatech – Jiřetín pod Bukovou
27. 12. – Tvrdohlavá žena – Josefův Důl
29. 12. – Tajemný hrad v Karpatech – Josefův Důl

Hostující soubory
16. 7. – Klub – Ochotnický spolek ŽUMPA
17. 7. – koncert – Capella Rederna
17. 7. – Natěrač – DS Vojan Desná – Mladá haluz
18. 7. – Čmelák Brundibár pátrá, radí, informuje aneb co se děje na louce – Hodkovické amatérské divadlo
18. 7. – Co vyprávěl Sepp Jörgen – DS Vojan Libice nad Cidlinou
28. 12. – koncert – Capella Rederna